مشهد دانشجویان و دانش آموزان بسیجی و جهادگر در کارگاه تولید شیلد بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشغول به خدمت هستند.

دریافت 17 MB
به گزارش خبرنگار مهر ، دانشجویان مشهدی و تعدادی از دانش آموزان بسیجی این شهر، در کارگاه تولید شیلد بهداشتی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال خدمت به کادر درمانی بیمارستان ها هستند و در کنار آنان در راه شکست کرونا فعالیت می کنند.
این کارگاه از ۱۶ اسفندماه، فعالیت خود را آغاز کرده و روزانه ۳۰ نفر در کارگاه تولید شیلد ، مشغول خدمت جهادگرانه هستند.
گفتنی است، فعالیت این کارگاه همچنان ادامه دارد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار