گزارشی از وضعیت بحرانی و آخرالزمانی فرانسه در پی شیوع کرونا در این کشور را ببینید.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار