با فرا رسیدن واپسین روزهای فصل خزان،سومین جشنواره «پاییز برگ» در میدان مشق تهران از یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ در حال برگزاری است.
سرخط اخبار