تهران- ایرنا- رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، گفت: بی تردید با تعمیق و گسترش اطلاعات دیرین اقلیم شناسی در محوطه شهر سوخته و کاربرد علوم میان رشته ای با همکاری متخصصان دانشگاه های ایتالیایی بسیاری از پرسش های بی پاسخ در چرایی تشکیل، گسترش و فروپاشی جوامع پیش از تاریخ جنوب شرق ایران پاسخ داده می شود.

بهروز عمرانی در همایش «هنر و تمدن جنوب شرق ایران با محوریت شهر سوخته»، گفت: پژوهش های باستان شناسی یکصد سال اخیر در جنوب شرقی ایران بویژه سیستان و بلوچستان و کشف آثار چشمگیر از محوطه های باستانی نظیر شهر سوخته، جیرفت و تپه علی آباد بردسیر، همگی بر اهمیت این منطقه از حیث مطالعات باستان شناسی دلالت دارند.
وی افزود: با مرور فعالیت های باستان شناختی حوزه جنوب شرق ایران به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم و ورود هیئت های ایتالیایی در سیستان، آغاز دور جدید کاوش های شهر سوخته از سال ۱۳۷۶ و نیز بررسی ها و کاوش های دهه گذشته، هم اینک حجم گسترده ای از اطلاعات درباره جریان روند فرهنگی این حوزه در اختیار است و این بدین معناست که می توان درخصوص بعضی از مباحث بنیادین باستان شناسی منطقه اظهار نظر دقیقتری کرد.
عمرانی با اشاره به تکمیل و بازنگری گاه نگاری جنوب شرق با نگاه به مطالعات آسیای مرکزی و کشورهای همسایه شرقی که بعضا واحدهای جغرافیای یکپارچه قلمداد شده اند اظهار داشت: ضروری به نظر می رسد که در برخی از موارد بتوان با همپوشانی مطالعات، نسبت به درک تسلسل فرهنگی منطقه اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریوی گفت: این درحالی است که در دوره های بویژه دوره نوسنگی پس تا حدود ۱۰ سال پیش، تمام ارجاعات مربوط به دوره نوسنگی در حوزه جنوب شرق ایران و سرزمین های هند و ایران به محوطه باستانی مهرگر داده می شد و این نکته اکنون دچار تغییر و تحول اساسی شده است.
وی خاطرنشان کرد: کاوش های باستان شناسی در محوطه گاوکشی در دشت اسفندقه، اکنون اطلاعات تازه ای را در این زمینه در اختیار قرار می دهد و همین امر را می توان درباره تل آتشین در ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار