دست پاچگی علی ضیا هنگام تقلید صدای فردوسی پور را در برنامه «فرمول یک» مشاهده می نمایید.

دانلود فیلم واکنش مجری هنگام تقلید صدای فردوسی پور

سرخط اخبار