کارگران مشغول کارند؛ جرثقیل های عظیم درختان را بلیعده

خبرگزاری آنا پنج شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۳
سازه ای عظیم در مقابل چشم ساکنان در حال قد کشیدن است. سازه ای که تپه های اطراف را بلعیده و مشخص نیست به چه منظور در چشم انداز جنگل ها هر روز بلندقدتر می شود .
سرخط اخبار