موزه سرستون های دوره ساسانی در محوطه تاریخی طاق بستان کرمانشاه روز پنجشنبه با حضور مسوولان استانی افتتاح و در معرض بازدید عموم قرار گرفت.
سرخط اخبار