ابعاد مختلف حادثه سقوط هواپیما اوکراین را در شبکه شش خبر را خواهید دید.

دانلود فیلم چرا اپراتور هواپیما را با کروز اشتباه گرفت؟

سرخط اخبار