بیش از ۹ هزار متر مربع طرح آبخیز داری در قالب سازه های بتنی خشکه چینی و بوته کاری برای جلو گیری ازسیلاب های مخرب دربالا دست روستا های چرداول اجرا شده است.
سرخط اخبار