سخنگوی دولت گفت: نکند خدای ناکرده جان انسانی بر اثر کرونا گرفته شود و فرصت مشارکت در عزاداری های سال های آینده را نیابد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری  برنا ، علی ربیعی، سخنگوی دولت در توئیتر نوشت:ما ایرانیان سال ها برای سیدالشهدا عزاداری کرده ایم و شعائر را بجا آورده ایم. عزاداری تعطیل بردار نیست، اما فشار برای انجام شعائر به روش همیشگی اگر با عواقب وخیم برای سلامت مردم همراه شود، ضربه ای تاریخی به مراسم عزاداری و روح مشارکت ایرانیان در این مراسم وارد خواهد کرد.
وی افزود: نکند خدای ناکرده جان انسانی بر اثر کرونا گرفته شود و فرصت مشارکت در عزاداری های سال های آینده را نیابد. تردید ندارم که گسترش بیماری کرونا بر اثر عزاداری های بدون مراعات اصول بهداشتی، درد و تلخی نقدهای مجامع جهانی بهداشت و بدخواهان علیه دین و مذهب تشیع را نیز بر آنها خواهد افزود.

سرخط اخبار