ارمنستان در این جنگ غافلگیر شد. ارمنستان طی سال های اخیر به شدت به لفاظی های خصمانه و جسورانه علیه آذربایجان می پرداخت. اما چرا درگیری آنچنان که رهبران ارمنی تصور می کردند پیش نرفت؟

سرویس جنگ نرم مشرق - اندیشکده شورای سیاست خارجی آمریکا در مقاله ای به قلم سوانته کورنل، مدیر حوزه آسیا و قفقاز در این اندیشکده و یکی از بنیان گذاران نهاد سیاست امنیتی در اندیشکده صهیونیستی مرکز راهبردی جینسا نوشت: از زمان جنگ ارمنستان و آذربایجان، ارمنستان متحمل عقب نشینی های نظامی سنگین در مواجهه با نیروهای آذربایجان شد.
مخاطبان گرامی، محتوا و ادعاهای مطرح شده در این گزارش، صرفاً جهت تحلیل و بررسی رویکردها و دیدگاه های اندیشکده های غربی منتشر شده است و ادعاها و القائات احتمالی این مطالب هرگز مورد تأیید مشرق نیست.
ارمنستان در همه جنبه های این درگیری دچار خطا شد
در این گزارش آمده است: به نظر می رسد که ارمنستان در این جنگ غافل گیر شد و این اتفاقی عجیب است زیرا ارمنستان طی سال های اخیر به شدت به لفاظی های خصمانه و جسورانه علیه آذربایجان می پرداخت. اما چرا درگیری آنچنان که رهبران ارمنی تصور می کردند پیش نرفت؟ دلیل این امر در شماری از محاسبات شدیداً اشتباه نهفته است، به طوری که رهبری ارمنستان تقریباً در مورد همه جنبه های این درگیری دچار خطا شدند: فضای بین المللی، پاسخ روسیه، نقش ترکیه در این درگیری، و نیز پویایی های داخلی دشمنش یعنی آذربایجان.
درگیری ارمنستان-آذربایجان همواره مؤید یک تناقض عمیق بوده است. جمعیت ارمنستان، یک سوم جمعیت آذربایجان است، و ارمنستان فاقد منابع طبیعی و امتیاز و برتری ژئوپلیتیکی کلیدی آذربایجان است. اما ارمنستان در اوایل دهه ۱۹۹۰، پیروز جنگ شد، که دلیل آن عمدتاً دو عامل زیر بود: آشوب داخلی در آذربایجان و پشتیبانی روسیه از ایروان. این عوامل به ارمنستان کمک کرد تا بر منطقه ناگورنو-قره باغ ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار