« رنگرزی سنتی » در تبریز

الف دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۰:۳۱
رنگین نمودن الیاف یا پارچه های ابریشمی، پشمی، کرک و پنبه با استفاده از مواد طبیعی که منشاء گیاهی یا حیوانی دارند را رنگرزی سنتی می گویند. رنگرزی علمی است که طی آن ماده رنگزا در شرایط معینی از درجه حرارت و زمان، بر الیاف منسوج (ریسیده شده) از نوع معینی اثر می گذارد و آن را رنگ می کند./ فارس
سرخط اخبار