مراسم الحاق ده ها فروند شناور رزمی تندرو و جدید ساخته شده به دست توانمند صنایع خودکفایی وزارت دفاع به نیروی دریایی سپاه، صبح امروز با حضور فرمانده کل سپاه و وزیر دفاع در بندرعباس آغاز شد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری