با توجه به آغاز فرآیند سهمیه بندی بنزین در کشور این سوال مطرح است که رانندگان چه میزان از سهمیه بنزین خود را می توانند ذخیره کنند؟

به گزارش تابناک سمنان: امیر وکیل زاده، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اظهار کرد: کسانی که هنوز  کارت سوخت  شخصی ندارند، هنوز به دست شان نرسیده و یا هنوز تقاضای صدور کارت سوخت المثنی نداده اند، نگران سوختن سهمیه های خود نباشند.
وی افزود: از ساعت صفر روز ۲۴ آبان امسال، سهمیه ۶۰ لیتری آبان برای آن ها در نظر گرفته شده و محفوظ است و تا ۶ ماه این سهمیه قابل ذخیره سازی است.مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص سقف قابل ذخیره سازی سهمیه ها در کارت های سوخت شخصی گفت: حداکثر ۶ سهمیه ۶۰ لیتری، یعنی برابر با ۳۶۰ لیتر، برای سواری های شخصی در کارت سوخت قابل ذخیره سازی است.
وکیل زاده در پاسخ به اینکه "پروسه زمانی صدور کارت سوخت چقدر طول خواهد کشید؟ "، بیان کرد: با ترافیکی که الان داریم که حدود ۲۴۰ هزار کارت سوخت در نوبت صدور است، حدود ۳ هفته تا یک ماه زمان می برد تا کارت سوخت جدید صادر شود.
سهمیه بندی جایگاه های سوخت به ۶۰ لیتر در هر بار سوخت گیر بازگشت
سهمیه کارت سوخت جایگاه داران به حالت سابق یعنی ۶۰ لیتر در هر بار سوخت گیری بازگشته و محدودیت ۲۰ لیتر کارت سوخت جایگاه داران برداشته شده است. هم اکنون، بنزین با  کارت سوخت  جایگاه داران برای کسانی که کارت سوخت ندارند، هر لیتر ۳۰۰۰ هزار تومان عرضه می شود.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار