دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی طی پیامی به مناسبت روز افشای حقوق بشر آمریکایی تاکید کرد که حقوق دان های اندیشمند و آزاده جهان با تشکیل کمیته قضائی به بررسی جنایات جنگی و ظلم آمریکا به ملت های جهان پرداخته و تا دیر نشده به سلطه ظالمانه آمریکا بر ملت های مظلوم جهان پایان دهند.

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی طی پیامی به مناسبت روز افشای حقوق بشر آمریکایی تاکید کرد که حقوق دان های اندیشمند و آزاده جهان با تشکیل کمیته قضائی به بررسی جنایات جنگی و ظلم آمریکا به ملت های جهان پرداخته و تا دیر نشده به سلطه ظالمانه آمریکا بر ملت های مظلوم جهان پایان دهند.
مشروح این بیانیه به شرح ذیل است:
«به نام خدا
رهبر معظم انقلاب: پرچم حقوق بشر را کسانی به دست گرفته اند که خودشان بزرگ ترین ناقض حقوق بشرند!
اندیشمندان و ملت شریف و گرانقدر ایران
در مقطع مهم و تعین بخش تاریخ ایران و جهان زندگی می کنیم و نیازمندیم که از همیشه تاریخ هوشیارتر و حساس تر به سرنوشت خود و ملت های مظلوم جهان فکر کنیم. امروز جهان استعمار و استثمار، با روش های نظام مند و پیچیده دست به تخریب و تحقیر ملت های جهان می زند. یکی از زرورق های نفاق جهانی به رهبری آمریکا و نظام صهیونیزم جهانی، حقوق بشر با استانداردهای متضاد است که در درون خود ضایع کردن حقوق اکثریت به نفع اقلیت کوچک نظام سلطه را تامین می کند.
دولت آمریکا با زورگویی، فشار و اعمال نفوذ در سازمان های بین المللی و نهادسازی های سیستمی همواره ساختارهای ضد بشری را نهادینه کرده و در عین حال انگشت اتهام را از سمت خود به سوی دیگران نشانه گرفته است و به جای پاسخ گویی به افکار مردم دنیا گستاخانه اقدامات نقض کننده حقوق بشری خود را توجیه می کند.
پیروزی انقلاب اسلامی ایران که پاسخی مردمی به اقدامات ضدبشری آمریکا مانند کودتای ۲۸ مرداد و کاپیتولاسیون بود، موجب تشدید اقدامات ضدبشری این دولت علیه مردم ایران شد. ...

سرخط اخبار