اینفوگرافی بررسی آماری برخی اقدامات ارتش در راستای مبارزه با ویروس کرونا را مشاهده می کنید.
سرخط اخبار