خانه قدیمی زرگرباشی برای قرن هاست که محرم هایش با روضه خوانی و سوگواری عجین شده است. این مراسم هرساله در دهه اول محرم تا هفتم امام حسین (ع) برگزار می شود.
سرخط اخبار