ساعت24-طبق آنچه دولت برای پرداخت یارانه معیشتی معیار قرار داده است، درآمد بالاتر از چهار میلیون تومان در خانوار تک نفره و متوسط درآمد هشت میلیون تومان برای خانوار پنج نفره و بیشتر مشمول دریافت این کمک نمی شود.

در جریان اصلاح قیمت بنزین و افزایش نرخ آن به ۱۵۰۰ تومان سهمیه ای و آزاد ۳۰۰۰ تومانی، منابعی ایجاد می شود که دولت تصمیم گرفت آن را در قالب کمک نقدی به مردم برگرداند. برآورد اولیه از این حکایت داشت که در هر ماه حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان و در سال تا ۳۰ هزار میلیارد تومان از این محل ایجاد می شود که به تناسب تعداد خانوار مبالغ متفاوتی در هر ماه به حساب آنها واریز می شود.
اما اینکه چه کسانی این کمک معیشتی را دریافت می کنند از ابتدای شروع طرح مطرح بود. دولت اعلام کرد بین ۱۸ تا ۱۹ میلیون خانوار یعنی تعدادی حدود ۶۰ میلیون نفر شامل کمک معیشتی می شوند ولی در هر حال مشخص بود که این افراد از بین یارانه بگیران انتخاب شده بودند.
بعد از واریز مرحله اول، تعداد زیادی از یارانه بگیران یا کسانی که یارانه دریافت نمی کردند به عدم دریافت کمک معیشتی معترض شدند که چگونه و بر چه مبنایی شامل نشده اند.
در هر حال با رسمی شدن مصوبه دولت برای پرداخت کمک های معیشتی، معیارهای پرداخت مشخص شد؛ به طوری که اکنون مجموعه ای از معیارهای درآمدی یا دارایی ها تعیین کننده مشمولیت دریافت این کمک ماهانه است.
طبق آنچه دولت برای درآمد مشخص کرده است، خانوار یک نفر با درآمد سالانه کمتر از ۴۸ میلیون، دو نفره ۶۰ میلیون، سه نفره ۷۲ میلیون و چهارنفره ۸۴ میلیون و پنج نفره و بیشتر ۹۶ میلیون تومان شامل دریافت کمک معیشتی می شود.
در اینجا توزیع ماهانه درآمد نیز مورد توجه است؛ به طوری که محاسبات نشان می دهد برای خانوار یک نفره درآمد چهار میلیون تومانی ماهانه ملاک قرار دارد، ولی در خانوار دو نفره که درآمد سالانه ۶۰ میلیون تومان است متوسط مجموع درآمد پنج میلیون تومان، خانوار سه نفره ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار