چهار سال است که وقتی روزهای تابستان شروع می شوند نام عباس کیارستمی یک بار بیشتر از سال های قبل برای دوستدارانش و علاقه مندان به سینما تکرار می شود؛ آن هم در روزی که او پس از چند ماهِ پرخبر و پرحاشیه رخت از این دیار بست و رفت.

به گزارش ایسنا، هنرمندان نامدار زیادی در ایران هستند که در سالروز تولد یا بیشتر درگذشتشان به نحوی از آن ها یاد می شود و خاطرات یا اسم و رسمشان به واسطه آثاری که به جا گذاشته اند بازخوانی می شود، اما بعضی ها نه فقط بخاطر وجه آرتیستیک بلکه بخاطر یک اتفاق، همیشه استثنا باقی می مانند؛ مثل عباس کیارستمی که پرونده پزشکی او و پیگیری هایی که پسرش برای اطلاع از جزئیات آن انجام داد تا مدت ها بعد از مرگ این سینماگر مشهور در صدر اخبار بود و کم تر موردی را می توان پیدا کرد که با عنوان خطای پزشکی آنقدر سر و صدا به پا کرده باشد.
آن روزها یعنی تا ماه ها بعد از ۱۴ تیر ۱۳۹۵ که خبر درگذشت عباس کیارستمی منتشر شد، شکایت از پزشک و هر کسی که در روند درمان این کارگردان سینما قصوری داشته سوژه داغ رسانه ها بود و با هر اظهارنظری از سوی قاضی و مسئول پزشکی قانونی و وزیر بهداشت، واکنشی هم از فرزند عباس کیارستمی (بهمن) منتشر می شد که خیلی جدی در این چند سال، پیگیر پرونده پزشکی پدرش بود تا به قول خودش" به ابتدایی ترین حقش به عنوان یک فرزند که همان دسترسی به یک گزارش رسمی و قابل استناد از روند درمان و خطاهای رخ داده شده، برسد» که البته این اتفاق هیچ گاه آنطور که مدنظر او بود، نیفتاد و حتی آخرین پیگیری اش که مربوط به روزهای اول زمان حضور سعید نمکی، وزیر بهداشت فعلی در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هم بود به نتیحه نرسید.
بهمن کیارستمی سال قبل به ایسنا گفته بود: من انتظاری از شخص یا نهادی نداشتم و ندارم ولی باید توجه کنیم که بی نتیجه ماندن این پرونده اثراتی دارد که در جای خود قابل تامل اند. ما از تمام ظرفیت های قانونی و حقوقی ممکن و حتی بیش از آن ...

سرخط اخبار