ایرنا-اهواز -روستای غزاویه بزرگ یکی از روستاهای شهرستان کارون(کوت عبدالله) بوده که در شرق رودخانه کارون واقع شده و هر ساله برداشت انگور از تاکستان های این روستا از اواخر خردادماه تا پایان تیرماه انجام می شود.
سرخط اخبار