نماز جمعه در برخی شهرستان ها با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی اعم از فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی کننده برگزار می شود. هم اکنون برگزاری نمازهای جمعه در کشور دارای روال مشخصی است که این روال طبق همان قاعده ای است که ستاد ملی مبارزه با کرونا تعیین کرده است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار