به منظور به حداقل رساندن فعالیت های بیرونی شهروندان برای جلوگیری از گسترش بیش از پیش ویروس کرونا و مبارزه با شیوع این بیماری ویروسی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت ورودی تمامی پارک های سطح شهر رشت را مسدود کرد.
به گزارش ایلنا از رشت، به منظور به حداقل رساندن فعالیت های بیرونی شهروندان برای جلوگیری از گسترش بیش از پیش ویروس کرونا و مبارزه با شیوع این بیماری ویروسی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت ورودی تمامی پارک های سطح شهر رشت را مسدود کرد.

سرخط اخبار