جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ، بر اساس دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضدعفونی اتوبوس ها با مواد و محلول های شستشو و ضدعفونی هر شب در پایانه مرکزی اتوبوسرانی سنندج انجام می شود.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار