ضد عفونی ناوگان هوایی ایران ایر در فردگاه مهر آباد انجام شد، حسن خرسند معاون خدمات فرودگاهی ایران ایر در جمع خبرنگاران عنوان کرد: هواپیما ها هر شب پس از آخرین پرواز خود ضدعفونی می شوند و این عملیات مجددا ۲۴ ساعت بعد انجام می گیرد. طبق دستور سازمان هواپیمایی کشوری دو ردیف صندلی آخر هر هواپیما خالی می ماند و اگر فردی مشکوک به ویروس کرونا باشد در طول پرواز به دو ردیف آخر منتقل می شود.
سرخط اخبار