اصول حقوق بین الملل هیچ حمایت یا حفاظتی از اوپک یا اعضای آن نمی کند و بیشتر کشورهای عضو اوپک برای حفاظت از ثروت ملی خود و توسعه کشورهایشان راهی جز نفت ندارند.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، بیژن زنگنه در گفت وگو با بولتن ویژه ۶۰ سالگی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به پرسش های دبیرخانه این سازمان پاسخ گفت. متن گفت وگوی وزیر نفت ایران را در ادامه می خوانید:
ارتباط تاریخی ایران با اوپک چیست و چه تأثیری بر توسعه اش دارد؟
ملی شدن صنعت نفت در ایران از سوی دولت دکتر مصدق نقطه عطف مهم در تاریخ صنعت نفت این کشور است. اگرچه این تحول مهم تاریخی تحت تأثیر کودتای ۱۹۵۳ میلادی قرار گرفت، اما ایده مقابله با سلطه شرکت های نفتی و تلاش های انجام شده برای دستیابی به استقلال صنعت نفت زمینه همکاری میان پنج کشور بزرگ تولیدکننده نفت برای مقابله با سلطه هفت شرکت بین المللی نفتی (معروف به هفت خواهران) را فراهم کرد. این امر سرانجام سبب تأسیس اوپک شد. به دنبال تأسیس اوپک در سال ۱۹۶۰ میلادی و حضور ایران به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار این سازمان، روند ملی شدن صنعت نفت احیا شد و کشورهای عضو اوپک از جنبش صنعت نفت ایران الهام گرفتند. این مسئله بر انعکاس و رویکرد ملی شدن صنایع نفت کشورهایشان تأثیر بیشتری گذاشت.
به نظر شما مهم ترین نقاط عطف اوپک کدام است؟
تشکیل و تأسیس اوپک با هدف تأمین منافع کشورهای عضو و صنعت نفت آنها مهم ترین نقطه عطف تاریخ سازمان است. مطابق ماده ۲ اساسنامه اوپک، هدف اصلی این سازمان هماهنگی و یکپارچه سازی سیاست های نفتی کشورهای عضو و تعیین بهترین روش برای حفاظت از منافع آنها به صورت فردی و جمعی است. به طور کلی، فلسفه تأسیس ...

سرخط اخبار