رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی آمدند و از یکی از دو محلی که تعیین شده بود، بازرسی کردند؛ اولین بازرسی انجام شد و هیچ اتفاق خاصی رخ نداد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا ، به نقل از خانه ملت، «علی اکبر صالحی»، رئیس سازمان انرژی اتمی، با اشاره به همکاری های ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: در این گونه امور سیاست و رویکرد جمهوری اسلامی ایران همواره در چهارچوب اصولی است که برای خود قائل شده است، اینگونه نیست که هر بار یک نوع رفتار و عکس العمل نشان دهیم بلکه رفتار ایران مبتنی بر قواعدی است که نظام تعیین کرده و نمی توانیم از این اصول تخطی کنیم.
ایران برای اجرای تعهدات هسته ای خود مشکلی ندارد
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه یکی از اصول جمهوری اسلامی ایران پایبندی به تعهداتی است که پذیرفته، بیان کرد: در برخی موارد تعهدی برای کشور ایجاد نمی کنیم و طبیعتا به هیچ محدودیتی پایبند نیستیم زیرا تعهدی نداده ایم، اما وقتی تعهدی می دهیم به آن پایبند هستیم و خودمان را به آن ملتزم می دانیم. این موضوع را مقام معظم رهبری نیز بارها در مواردی بیان کرده اند و فرموده اند «ایران هر تعهدی که بدهد به آن ملتزم است». این یک اصل مهم است که جمهوری اسلامی ایران آن را رعایت می کند. همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در این چهارچوب تعریف می شود.
وی افزود: اگر آژانس بین المللی انرژی اتمی طبق تعهدات، درخواستی از ایران داشته باشد، با انجام آن مشکلی نداریم؛ یعنی باید خواسته های آژانس بین المللی در چهارچوب موافقتنامه پادمان یا پروتکل الحاقی باشد و متقن، منطقی و دارای توجیه ارزیابی شود.
صالحی با بیان اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست خود را بایستی به ایران بدهد، سپس آن را ارزیابی کنیم، ادامه داد: متقن بودن و قابل توجیه بودن درخواست آژانس را در چهارچوب پروتکل ...

سرخط اخبار