بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی با به راه انداختن کارزاری در سایت کارزار، از رییس جمهوری تظلم خواهی کردند.
به گزارش ایلنا، متن  کارزار  بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی که با هزاران امضا در سایت کارزار درج شده، به این شرح است: 
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراماً بدینوسیله ما بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، مراتب اعتراض و نارضایتی خود را در خصوص بی عدالتی و تبعیض های آشکار میان دو صندوق بازنشستگی، و درخواست های خود را به شرح ذیل به استحضار می رسانیم: 
۱. به طرح همسان سازی بازنشستگان کشوری و لشکری با جمعیتی بالغ بر یک و نیم میلیون نفر، ۱۸ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است درصورتی که به طرح متناسب سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی با جمعیتی بالغ بر سه و نیم میلیون نفر، تنها ۱۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 
این در حالی است که ما بازنشستگان تأمین اجتماعی در دوره خدمت بیشترین سهم بیمه را پرداخت می نماییم، لیکن در هنگام بازنشستگی از کمترین حقوق و مزایا بهره مندیم. 
لذا انتظار داریم همانگونه که دولت محترم از محل بودجه عمومی از بازنشستگان کشوری و لشکری حمایت نموده است، تمهیدات لازم را برای حمایت های لازم از بازنشستگان مظلوم تأمین اجتماعی جهت تکمیل و اجرای صحیح و کامل فرایند متناسب سازی به عمل آورد تا حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز مشابه بازنشستگان کشوری افزایش یابد. 
این ظلم و بی عدالتی در خصوص حقوق مشمولین تأمین اجتماعی از جامعه کارگری کارمندی تا هیأت علمی در طول سنوات کاریشان نیز مشهود است و نسبت به کارکنان کشوری کمتر بوده و حالا هم در ایام پیری و بازنشستگی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار