مالیات بر ارزش افزوده صنعت استان تهران را زمین گیر کرده است

اعتماد آنلاین پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۵۸

اعتمادآنلاین|  انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران بعد از ظهر پنج شنبه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان پاکدشت که با حضور رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت و نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران, هادی تمهیدی فرماندار پاکدشت در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، گفت: واقعیت این است که اگر کشورهای دچار بحران را بررسی کنیم نسخه واحد آنها مردم نهاد کردن اقتصاد کشور، کمک به فعالین اقتصادی در بخش های مختلف و توسعه مراودات با کشورهای همسایه بوده است.
محسنی بندپی افزود: شناسایی واحدهای صنعتی راکد و فعال سازی آنها و گسترش و نوسازی صنایع موجود برای ما در اولویت تأسیس واحدهای جدید است.
وی در ادامه با بیان اینکه حمایت از رونق تولید حوزه فرابخشی است و نیاز به تقسیم کار ملی دارد گفت: مقررات زدایی و رفع قوانین مزاحم و دست و پاگیر در حوزه سرمایه گذاری باید صورت گیرد.
استاندار تهران بیان داشت: 50 درصد اشتغال استان تهران در حوزه صنعت است و برای ما حمایت از واحدهای صنعتی در اولویت است لذا بنده بعنوان متولی استان تهران باید مطالبه گر حق صنعت گران باشم و مطالبات آنها باشم و این حقوق را استیفا می کنم.
محسنی بندپی در خصوص موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: مسئله مالیات بر ارزش افزوده صنعت استان تهران را زمین گیر کرده است و باید مالیات ارزش افزوده از تولید به مصرف منتقل شود و این عین عدالت است.
وی با اشاره به اینکه شهرک صنعتی پوشاک و شهرک باید در اولویت معاونت اقتصادی استانداری قرار گیرد گفت: کمبود برق صنایع را از طریق استقرار ایستگاه برق 1000 مگاواتی در شهرک صنعتی پیشوا برطرف خواهیم کرد.
استاندار تهران در خصوص عدم ...