جایزه پولیتزر برای تصاویر بحران مهاجرت

خبرگزاری مهر سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۹:۳۸
خبرگزاری رویترز موفق شده بابت تصاویری که از بحران مهاجرت به ثبت رسانده برنده جایزه معتبر پولیتزر شود.