روزه و سلامتی

ایرنا پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۰
مطلبی با عنوان «روزه و سلامتی» را در ستون برگی از رمضان روزنامه خراسان جنوبی شماره روز پنجشنبه 26 اردیبهشت می خوانیم.

حکمت یا فلسفه احکام الهی را اگر بدانیم نه تنها از آن فرار نخواهیم کرد که برعکس به آن ها عشق خواهیم ورزید و با تمام وجود آن ها را در زندگی به کار خواهیم گرفت. اگر شخصی، اعتقادی به ابعاد معنوی احکام الهی نداشته باشد حداقل فواید ظاهری و آثار بالینی احکام قابل توجه است، اگر از من بپرسند چرا روزه می گیری؟ می گویم چون خودم را دوست دارم و چون خودم دوست دارم به سلامتی ام می اندیشم بنابراین به دنبال راهکارهای سلامتی ام هستم. ارتباط روزه را با سلامتی از بیان پیامبر اعظم (ص) شنیدم که حضرت فرمودند: (صومو ان تصحّوُ) بدن سالمی می خواهید روزه بگیرید. خدایی که ما را آفریده است سلامتی ما را دوست دارد و برای سلامتی ما روزه را واجب کرده است. برای تشویق ما ثواب مقرر کرده است تا به سلامتی خود توجه کنیم. عجیب این که کسانی که مسلمان نیستند ولی دستور اسلام را درباره روزه یک اقدام برای سلامتی انسان می دانند. دکتر کارلو می گوید: روزه ای که اسلام واجب کرده، بزرگ ترین ضامن سلامتی بدن است. دکتر کلوخ پزشک مشهور آمریکایی هم می گوید: سرطان از تماس زیاد میکروب های عفونی و سم های آن ها با بدن پدید می آید، سرطان ابتدا دمل کوچکی است که در روده یا معده می روید، این دمل ها را می توانیم به آسانی در ابتدا با یکی دو هفته روزه، معالجه کنیم.
3028