رئیس دفتر رئیس جمهور: شرایط بهبود محیط کسب و کار و وظایف وزارتخانه ها مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد

دولت چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۹
سرخط اخبار