چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات گسترده در شرکت بازرگانی پتروشیمی (pcc) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات گسترده در شرکت بازرگانی پتروشیمی (pcc) به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه و تفهیم مفاد مواد ١٩٣ و ١٩٤ قانون آئین دادرسی کیفری، گفت: در جلسه قبل بخشی از مدافعات متهم حمزه لو استماع شد و در این جلسه آنچه در باب دفاعیات مدنظر دارید با ذکر اختصار ارائه دهید.
متهم حمزه لو در جایگاه قرار گرفت و گفت: از محضر دادگاه بابت تحقیقاتی که برای کشف حقیقت انجام داده است، تشکر می کنم. در جلسه گذشته عرض کردم در گرفتن اطلاعات با دشواری مواجه بودم و هنوز هم نتوانستم اطلاعات مربوط به دوره خود را بگیرم.
وی ادامه داد: علنی بودن دادگاه می تواند به جامعه آرامش دهد. در دورانی که بودم قیمت ارز ثابت بود.
وی در ادامه به یادآوری دفاعیات خود در جلسه قبل پرداخت.
متهم حمزه لو در ادامه گفت: در دوره من پی سی سی از منابع خودش مازاد پرداخت کرده است. در تاریخ ١٩ / ٢ / ٨٩ نامه ای را خیری زاده به نعیمی می نویسد که نکته ای در اینجا مهم است. از همه کسانی که در دوره من بودند بپرسید می گویند یکی از دولتی ترین دوران ها مربوط به زمان من بوده است.
وی ادامه داد: بازرگانی پتروشیمی یک ابزار برای دولت بود. من اساساً با واگذاری بازرگانی مشکل داشتم و همان موقع مصاحبه کردم و گفتم نباید بازرگانی را خصوصی می کردند؛ چرا که مثل خزانه داری کل کشور است. بانک مرکزی ممکن است به عنوان مرجع تصمیم گیرنده ارز تصمیم اشتباهی بگیرد.
متهم حمزه لو گفت: در زمان من خیری زاده مدیر مالی شرکت بود و کوچک ترین دخالتی در اختیاراتی که ان پی سی به او داده ...

سرخط اخبار