خطرناک ترین بندبازی که دیده اید

الف چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۰:۹
دو بندباز در حالی در میدان تایمز نیویورک در ارتفاع بالا حرکت می کردند که مردم از روی زمین نظاره گر اجرای آنها بودند، این اجرا حدود ۳۶ دقیقه به طول انجامید.
سرخط اخبار