عوامل آلودگی هوای تهران از زبان کارشناسان محیط زیست

ایران خبر پنج شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۱
تنها دو هفته از اجرای طرح ترافیک جدید در تهران گذشته بود که معاون شهرداری تهران برای ارائه گزارشی در این خصوص در صحن شورای شهر حاضر شد. محسن پورسیدآقایی با ارائه یک نسخه آماری از کاهش محسوس بار ترافیکی در محدوده مرکزی شهر سخن گفت. اما یکی دیگر از اهداف اجرای این طرح، کاهش بار آلودگی هوای کلانشهر تهران بود و به همین دلیل در نامگذاری جدید، نام آن از طرح زوج و فرد به طرح کاهش آلودگی هوا تغییر نام یافت

به گزارش ایران خبر ، هدفی که حداقل در یک ماهی که از اجرای این طرح می گذرد چندان محقق نشده و آلودگی ازن موجود در پایتخت، نام این طرح را برای مردم و بسیاری از صاحب نظران از رسمیت انداخته است.
اگرچه معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری تهران معتقد است؛ آلودگی امسال هوای تهران که ناشی از آلاینده ازن است، ربطی به گازهایی خروجی از اگزوز خودروها ندارد و هرچه تابش خورشید بیشتر باشد، میزان گاز ازن افزایش پیدا می کند. در این گزارش نظر جمعی از مدیران و متخصصان حوزه محیط زیست و آلودگی درباره منشا و علت آلایندگی ازن بررسی شده است.
صدرالدین علی پور (مدیرکل سابق محیط زیست شهرداری تهران) معتقد است؛ منبع ازن بیشتر از خودروها است و پیشگیری از گسترش آن با اصل تردد ارتباط دارد، اگرچه که نقش جایگاه های سوخت را نیز در ایجاد ازن نباید نادیده گرفت.
اما وی دلیل رشد آلایندگی ازن در سال های اخیر را افزایش دقت دستگاه های اندازه گیری می داند و می گوید: طی دو سال گذشته ناکس با دقت بیشتری اندازه گیری شده است، در نتیجه به تازگی متوجه این آلاینده شده ایم.
دقت دستگاه های اندازه گیری کیفیت هوا طی سال های گذشته تغییری نکرده است
محمد رستگاری (معاون نظارت و پایش اداره محیط زیست شهر تهران) درباره افزایش کیفیت و دقت دستگاه های اندازه گیری آلاینده های هوای تهران طی سه سال گذشته با رد این فرضیه در گفت و گو با خبرنگار ایلنا می گوید: شهرداری تهران یک تعداد ایستگاه سنجش و محیط زیست تهران نیز یک سری ایستگاه سنجش آلاینده های هوا دارد. در نحوه سنجش هیچگونه تغییری ایجاد نشده و همانگونه که در گذشته اندازه گیری می شده، اکنون نیز به همان روش اندازه گیری می شود، اما نکته ...

سرخط اخبار