ابتکار شهرداری اهواز در نقاشی شخصیت های کارتونی محبوب کودکان و استفاده از رنگ های شاد در طراحی آنها موجب شده، چهره جالبی از سطل های زباله به نمایش گذاشته شود. به گفته موسی شاعری شهرداراهواز، طراحی و رنگ آمیزی جدید سطل های زباله با هدف زیباسازی فضای شهری و جلب توجه مردم به سطلهای زباله، فرهنگ سازی نریختن زباله و تشویق شهروندان به حفظ نظافت عمومی شهر انجام شده است.
سرخط اخبار