به گزارش تیتربرتر؛
حیات وحش به کلیه جانداران ازقبیل پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان گفته می شود که به صورت وحشی و طبیعی بدون دخالت یا کمک انسان بر روی کره زمین زندگی کرده و آب و خوراک خود را خود تأمین می کند. البته حیات وحش شامل تمام گیاهان و در واقع جاندارنی که بدون دخالت انسان زندگی می کنند می شود.
پناهگاه حیات وحش، زیستگاه های نمونه گونه های جانوران وحشی است که از اهمیت زیست محیطی و ملی برخوردارند. این مناطق، محیط های مناسبی برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی به ویژه در ارتباط با جانوران وحشی به شمار می آیند. بهره برداری مصرفی و سازگار و همچنین فعالیت های گردشکری کنترل شده در پناهگاه ها مجاز است.
حیات وحش ایران
در ایران ۵۲۴ گونه پرنده، ۱۶۰ گونه پستاندار، ۲۲۲ گونه خزنده و دوزیست و ۶۵ گونه جونده یافت می شود.[۱] در میان گونه های مختلف حیات وحش ایران، شیر آسیایی، ببر مازندران منقرض شده و گونه های یوزپلنگ آسیایی، پلنگ ایرانی و خرس سیاه آسیایی کمیاب بوده و در معرض خطر انقراض قرار دارند.
سرعت انقراض
انجمن جانورشناسی لندن در تازه ترین «نمایه موجودات زنده کره» در سال ۲۰۱۴ می گوید که روند نابودی گونه ها حتی بدتر از آن است که تاکنون تصور می شد. این گزارش حاکیست که بررسی ها با شیوه های تازه نشان می دهد که جمعیت گونه ها ظرف ۴۰ سال اخیر نصف شده درحالی که ارزیابی ها تا سال ۲۰۱۲ با شیوه های قبلی شدت این روند را کمتر نشان می داد. این گزارش می گوید که جمعیت پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان و ماهی ها به طور متوسط ۵۲ درصد و جمعیت گونه های آب شیرین ۷۶ درصد کاهش یافته است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار