سالن ۶ هزار نفری مجموعه ورزشی ۲۲ گولان شهر سنندج با حضور وزیر ورزش و جوانان و از طریق ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهور به بهره برداری رسید. اعتبار هزینه شده برای ساخت سالن ۶ هزار نفری سنندج نزدیک به ۷۳ میلیارد تومان است که از منابع ملی و استانی تامین شده است.
سرخط اخبار