دکتر نهاوندیان: تصویب لایحه جامع شفافیت یکی از محورهای مهمی است که دولت روی آن تأکید کرده بود

دولت چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۰