دو باند سرقت مسلحانه شمش طلا و باند قتل های مسلحانه در شهرک رضویه شرستان مشهد به دام پلیس افتادند.

عکاس: علی عبداللهی/ میزان

عناوین مهم خبری