پیش از آنکه پاییز به جنگل های میان بند و پایین بند برسد، جنگل های بالابند و کوهستانی رنگ پاییزی به خود می گیرند. درختان جنگلی در ارتفاعات کوهستانی پذیرایی پاییزند و جلوه ایی از زیبایی های طبیعت را می تواند در این درختان به نظاره نشست.
سرخط اخبار