در پژوهش «موج سوم پیماش سنجش وضعیت مصرف کالا های فرهنگی در ایران» آمده است: قانون کپی رایت در مورد آهنگ ها و آلبوم های موسیقی رعایت نمی شود و حدود ۸۳.۴ درصد مخاطبان، آهنگ ها و آلبوم های موسیقی خود را نمی خرند، بلکه به صورت رایگان از دوستان و آشنایان یا از طریق دانلود رایگان اینترنتی یا ضبط از رادیو و تلویزیون، تهیه می کنند.

به گزارش ایکنا، به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهش «موج سوم پیماش سنجش وضعیت مصرف کالا های فرهنگی در ایران»، به کوشش سعید معیدفر، مدیر علمی، محمد سلگی، مدیر طرح و عباس وریج کاظمی، ناظر علمی انجام شده که توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال ۱۳۹۹ منتشر شده است.
شناخت عالمانه مصرف فرهنگی، جزئیات، الگو های اصلی و روند های نوپدید، گامی در راستای بازنگری و بررسی ذائقه فرهنگی مردم ایران، به منزله یکی از نشانگر های تحولات فرهنگی و اجتماعی کلان و به عنوان منبعی موثق در تحلیل تمایزات و نابرابری ها در دسترسی به تولیدات فرهنگی و نیز معیاری برای سنجش کارآمدی و اثربخشی سیاست های فرهنگی است، لذا هدف کلی پژوهشگران این پیمایش به شرح زیر است؛
فراهم ساختن مجموعه ای از داده ها درباره شیوه گذراندن زمان فراغت مردم در شهر ها و روستا های ایران و «مصرف فرهنگی» آنان بوده است. همچنین این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر زمانی، از نوع مقطعی است. از نظر گستره، از نوع پهنانگر است. در این پژوهش در دو سطح توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از پارادایم مطرح در چهارچوب نظری، یافته های به دست آمده ارائه شده است.
داده‎ های این پژوهش به شیوه پیمایش گردآوری و اطلاعات مربوط به شهروندان ایرانی از طریق پرسشنامه ساختاریافته به صورت مصاحبه رودرو، جمع آوری شده است. همچنین جمعیت آماری این پژوهش، شامل تمامی افراد ۱۵ سال به بالای ساکن شهر و روستا های کشور است.
تعداد نمونه در این بررسی ۱۵۶۰۶ نفر در ۳۱ استان کشور هستند. در بخش «موسیقی» این پیمایش از پاسخ گویان پرسیده شده است: «موسیقی گوش می کنید؟»؛ ۷۲.۱ درصد جمعیت گفته اند که موسیقی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار