تظاهرات میلیونی دیروز عراقی ها ضد اشغالگری آمریکا به معنای رأی مثبت عراق به همه پرسی اخراج آمریکایی ها از این کشور بود.

پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی:  تسنیم  به نقل از الاخبار، روز گذشته بغداد٬ شاهد بزرگترین همه پرسی مردمی بود که بر رد ابقای نظامیان اشغالگر آمریکایی در عراق تأکید می کرد. شعارهای مردم عراق از اعتراض به اوضاع کشور برای تحقق مطالباتشان٬ فراتر رفته و به اعتراض ضد اشغالگری آمریکا در کشورشان رسید که شاید حتی سازماندهی کنندگان این تظاهرات نیز پیش بینی این میزان از مشارکت مردم را نمی کردند.
تعداد مشارکت کنندگان عراقی در تظاهرات دیروز ضد اشغالگری آمریکا٬ به یک تا یک و نیم میلیون می رسید؛ به ویژه که گروه های زیادی از شهروندان عراقی که در خارج از بغداد بودند نیز از چند روز قبل اقدام به اسکان در پایتخت کردند تا در تظاهرات روز جمعه شرکت کنند. مراکز استقبال و ارائه خدمات به این افراد در مساجد و حسینیه ها و خانه های بغداد به پا شده بود.
این تظاهرات عراق در مقایسه با تظاهرات هایی که این کشور طی دوره های گذشته شاهد آن بود٬ توجه بسیاری از ناظران را به خود جلب کرد.
در تظاهرات دیروز٬ پرچمی جز پرچم عراق بالا نرفت و این تظاهرات به هیچ وجه جنبه حزبی و یا گروهی خاصی نداشت؛ بلکه یکپارچه و متحد برای همه ملت عراق بود.
همچنین تجاوز بر املاک عمومی و خصوصی ممنوع بود و کمیته سازماندهی کننده این تظاهرات ها بر لزوم پوشیدن کفن تأکید کرده بودند. دیروز پیام عراقی ها به واشنگتن و هم پیمانان آن این بود که برای دفاع از حاکمیت خود٬ آماده مرگ هستند.
تظاهرات دیروز عراقی ها به عنوان «انقلاب تشرین دوم» (انقلاب 1920 عراق که با تظاهرات گسترده مردم عراق ضد اشغالگری نیروهای بریتانیایی آغاز شد) بود.
سازماندهی کنندگان این تظاهرات دیروز اقدام به ایجاد یک گفتمان ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار