رئیس آموزش و پرورش شوشتر گفت: ۳۰ درصد دانش آموزان این شهرستان پس از کرونا و تعطیل شدن مدارس، دسترسی به هیچگونه تعلیم مجازی ندارند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری