شاگردان اینزاگی موفق شدند حضور خود را در فصل بعد سری آ قطعی کنند.
به گزارش ایلنا، شاگردان فلیپو اینزاگی در باشگاه بنونتو با پیروزی مقابل یووه استابیا نه تنها جواز جضور در سری آ را کسب کردند، بلکه با رکورد آسکولی هم برابری کردند.
به این ترتیب جادوگرها تنها با یک شکست در رقابت های سری بی راهی سطح اول فوتبال ایتالیا شدند تا برادران اینزاگی باز هم در سری آ و اینبار در قامت مربی حضور داشته باشند.

عناوین مهم خبری