استاندار خراسان رضوی گفت: شرکت پست اگر بتواند فرآیندهای بروکراسی را از طریق پست حذف کند، خدمت بزرگی به کشور کرده است.

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، علیرضا رزم حسینی در دیدار با مدیران عامل شرکت پست و پست بانک استان اظهار کرد: نگاه مردم به شرکت پست مثبت است چون در راستای وظایف خود به مردم خدمات می دهد.
وی خطاب به مدیرعامل شرکت پست گفت: اگر بتوانید فرایندهای بروکراسی را از طریق پست حذف کنید کار بزرگی برای دولت و نظام کرده اید؛ روی این مسئله تامل بیشتری کنید.
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: خراسان رضوی از جهات گوناگون از جمله ثروت های خدادادی فوق العاده است اما متاسفانه نتوانسته در زمینه های مختلف از جلمه سرمایه انسانی سرآمد باشد.
رزم حسینی در خصوص ابراز تمایل مدیرعامل پست بانک برای مشارکت در اجرای مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، نیز اظهار کرد: با توجه به این که پست بانک در 400 روستای استان باجه دارد و مسئولین این باجه ها، ساکن در روستاها هستند، این باجه ها می توانند نقش تسهیلگری را برعهد بگیرند.
استاندار خراسان رضوی به معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی دستور داد در خصوص پیشنهاد تسهیلگری پست بانک در 400 روستای استان، بررسی لازم به عمل آید.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار