روابط عمومی ها در اقناع افکارعمومی و اعتلای نظام ارتباطی نقش کلیدی دارند

ایرنا پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۸
تهران- ایرنا- حمید شکری خانقاه مدرس دانشگاه با اشاره به نقش بالای روابط عمومی در ارتباطات انسانی، اجتماعی و رسانه ای گفت: این نهاد مهم باید فعالانه، هوشمندانه و منسجم در جهت اعتلای نظام ارتباطی کشور نقش آفرینی کنند تا با افزایش آگاهی عمومی در جهت اعتماد سازی میان مردم و دولت گام بردارند.

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا، امروزه ارتباطات و گسترش آن به عنوان راهکاری موثر در پیشبرد اهداف و فعالیت ها در عرصه های مختلف شناخته می شود که همه افراد، نهادها و سازمان ها به آن نیازمند هستند و درک این مهم و به کارگیری آن در محیط سازمانی سبب می شود تا افراد در ایفای وظایف درون سازمانی موفق عمل کرده و ارتباط موثری نیز با تمامی بخش های سازمان برقرار شود.
در دنیای امروز نبود ارتباطات مانع پیشرفت افراد و جامعه می شود زیرا دسترسی افراد به ابزارهای ارتباطی نوین همچون اینترنت و شبکه های اجتماعی از نکات کلیدی دستیابی برای رسیدن به توسعه کشورها شناخته می شود. افزون بر ارتباط های شخصی، سازمان ها و نهادهای بزرگ نیز برای هماهنگی های میان بخشی و اتصال با دنیای خارج از سازمان، نیازمند حوزه ارتباطی هستند، بخشی که با شناخت دقیق از درون و بیرون نهاد، مدیران را برای تصمیم گیری های مفید و موثر راهنمایی کند و نیاز به این مهم با هدف ایجاد هماهنگی درون و برون سازمانی باعث شد که بخشی با عنوان «روابط عمومی» تشکیل شود.
اهمیت مقوله ارتباطات در جهان سبب شد تا به مناسبت تشکیل اتحادیه تلگرافی بین المللی ژنو در 1865 میلادی 17 ماه می برابر با 27 اردیبهشت، «روز جهانی ارتباطات» نامگذاری شود. در ایران نیز با توجه به نقش تاثیرگذار روابط عمومی و با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، این روز به نام «روز ارتباطات و روابط عمومی» عنوان گرفت تا فرصتی مناسب برای شناساندن این مهم به جامعه و مسوولان باشد.
اهمیت این مقوله سبب شد تا پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به گفت وگو با «حمید شکری خانقاه» پژوهشگر و محقق در حوزه ارتباطات و روابط عمومی راهبردی، مدرس دانشگاه و ...