آتش سوزی بزرگ "سیلورادو" در کالیفرنیا که از صبح دوشنبه شدت گرفته است، مقامات را بر آن داشت تا از ۶۰ هزار ساکن شهر ارواین بخواهند تا منازل خود را ترک کنند. این در حال است که 90000 نفر از ساکنان جنوب لس آنجلس بدلیل صدها مورد آتش سوزی بزرگ و کوچک جنگل ها در سواحل غربی آمریکا این منطقه را ترک کرده بودند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار