یک کارشناس بافت شهری تاثیر بافت شهری بر میزان جرم و جنایت در مناطق حاشیه ای را تشریح کرد.

به گزارش ایمنا ، موسی حاجیانی با بررسی شهرسازی و نظم هندسی در شهر و ارتباط آن با میزان جرم و جنایت در مناطق حاشیه نشین، با بیان اینکه این مناطق نظم هندسی موزونی ندارند و معمولا سرانه خدمات شهری نیز در آنها پایین است، اظهار کرد: این بی نظمی، نبود انتظام شهری و نبود سرانه سبب می شود، میزان بزه کاری و جرم در این مناطق به نسبت فضاهایی که شرایط مطلوب تری دارند، بالاتر باشد.
وی با بیان اینکه هارمونی فضا، انضباط و رعایت استانداردهای شهری، مسائل هندسی، سازه ای و ساختمانی و فرم های کالبدی تاثیر مستقیمی بر میزان جرم و جنایت در این محیط ها دارد، تصریح کرد: اگر در این حیطه ساماندهی صورت بگیرد قطعا از میزان اتفاقات ناگوار، از جمله جرم و جنایت در این مناطق کاسته خواهد شد.
این استاد دانشگاه به نوع ساختار در مناطق حاشیه نشین اشاره کرد و گفت: چون که این مجموعه های حاشیه ای به صورت کلونی رشد می کند و از آنجا که از قبل طرح هادی یا مدونی برای آن ها وجود ندارد ساماندهی آن ها پس از ساخته شدن سخت است و بهتر است قبل از اینکه این اتفاق بیفتد برنامه های رشد و توسعه ای این نوع مناطق را مدون کنیم در غیر این صورت باید به شیوه های سخت متوسل شویم تا این کار را انجام دهیم
حاجیانی ادامه داد: . می توانیم با قانونمند کردن توسعه ساخت و ساز و نظارت بیشتر فنی و مهندسی روی این مسائل کاری کنیم که حداقل این نوع مناطق با یک شرایط مطلوب و مطابق استانداردهای ملی و بین المللی رشد کنند.
وی با بیان اینکه نهادهای بسیاری در این زمینه تاثیرگذار است، عنوان کرد: عمده بار مسئولیت روی شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است که برای این نوع شهرها نظم هندسی مشخصی را ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار