بایدن در حساب کاربری رئیس جمهور آمریکا نوشت: برای رسیدگی کردن به بحران هایی که با آنها روبرو هستیم، وقت تلف کردن وجود ندارد. به همین خاطر از هم اینک به دفتر Oval Office در کاخ سفید رفته تا بتوانم با اقدامات جسورانه تسکینی سریع برای خانواده های آمریکایی فراهم کنم.

اعتمادآنلاین| بایدن در حساب کاربری رئیس جمهور آمریکا نوشت: برای رسیدگی کردن به بحران هایی که با آنها روبرو هستیم، وقت تلف کردن وجود ندارد. به همین خاطر از هم اینک به دفتر Oval Office در کاخ سفید رفته تا بتوانم با اقدامات جسورانه تسکینی سریع برای خانواده های آمریکایی فراهم کنم.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار