شاعر ژولیده نیستم

روزنامه ایران پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰:۱۲

- من و شاملو ثمره کارهایمان را دیدیم - شعرهایم به خیلی ها امید داده است
صفحات ایران جمعه

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار